Już wiem

REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

www.juzwiem.edu.pl

 • E-usługa www.juzwiem.edu.pl jest świadczona przez firmę Biznet sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 116, 58-309 Wałbrzych , NIP 8862951418 , REGON 241509458, zwaną dalej Usługodawcą.Kontakt za pomocą poczty mailowej: juzwiem@juzwiem.edu.pl
 • Użytkownik logując się do e-usługi zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownicy e-usługi obowiązani są przestrzegać obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 • E-usługa składa się z informacji zawartych na stronie www: juzwiem.edu.pl, w tym ze zbioru ćwiczeń wspomagających edukację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub z opóźnieniem rozwoju (w tym opóźniony rozwój mowy, umiejętności logiczne i społeczne), a także dla wszystkich dzieci w wieku 3 – 15 lat wymagających wsparcia edukacyjnego. Ćwiczenia zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać u dzieci umiejętności językowe, logiczne i społeczne.
 • E-usługa działa na wszystkich przeglądarkach które wspierają obsługe tagu "audio". Opis przeglądarek, które wspierają tagi "audio" można sprawdzić tutaj http://caniuse.com/audio. Przeglądarka musi również wspierać obsługę html5.
 • Materiały zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powinien uzyskać odpowiednią zgodę Usługodawcy. W celu uzyskania zgody należy zwrócić się do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.
 • Logowanie do serwisu następuje poprzez podanie adresu mailowego użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest firma Biznet Sp.z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 116 , 58-309 Wałbrzych, NIP 8862951418 , REGON 241509458 . Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania lub wycofania poszczególnych produktów ze strony i wprowadzenia nowych – bez straty dla użytkownika. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Usługodawca dołoży starań w celu jak najszybszego jego usunięcia.
 • Gwarancja – w przypadku przerw w funkcjonowaniu serwisu dłuższym niż 6 godzin, które leżą po stronie właściciela serwisu, właściciel serwisu zobowiązuje się przedłużyć ważność wykupionego abonamentu o czas trwania przerwy. W tym celu użytkownik musi złożyć pisemną reklamację wysłaną na adres e-mail w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
 • Cennik.
  Serwis JuzWiem.edu.pl dostępny jest w dwóch wersjach – na komputery osobiste i na urządzenia mobilne (smartphony, tablety).
  • Cena na komputery osobiste:
  • 1 miesiąc 29 zł
   3 miesiące 60 zł
   6 miesięcy 100 zł
  • Cena na urządzenia mobilne:
  • 1 miesiąc 29 zł
   3 miesiące 60 zł
   6 miesięcy 100 zł

   Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych. W takim wypadku informacja o promocji zostanie opublikowana na stronie serwisu.
 • Płatności – płatności za abonament można dokonać online, za pośrednictwem PayU.pl.
  Płatności można również dokonać przelewem bezpośrednio na konto firmy Biznet Sp. o.o. – wybierając tę formę użytkownik po dokonaniu płatności musi przesłać informację o dokonanym przelewie drogą mailową na adres: juzwiem@juzwiem.edu.pl podając adres mailowy użytkownika którego dotyczy wpłata. Załączenie skanu potwierdzenia przelewu przyspieszy w takich przypadkach aktywację konta.
 • Usługodawca ma prawo, w przypadku podejrzenia korzystania z danego konta przez inną osobę, która nie wykupiła abonamentu bądź też w przypadku podejrzenia włamania się na konto innej osoby, zablokować to konto. Aby odblokować konto Użytkownik powinien skontaktować się z usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta lub hasła do konta innym osobom, za skutki z tego wynikłe ani za sposób korzystania z konta.
 • Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto, zawierają 23% VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-usługi w każdym czasie. Każda zmiana cen zostanie opublikowana na stronie e-usługi.
 • Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Nasi partnerzy

baner_pediatra.png KTM.png biala_lodka.png